;
"HEDEF 25"
Anasayfa > ANASAYFA > "Hedef 25"

Gençleri bir araya getiren bir programda olan Hedef 25; gençlere kendi yaşamlarında kullanılabilecekleri bilgiler, toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması ve üniversitelerde kan bağışçısı kazanımı konularında donanım kazandırılmaktadır. Bu karşılıklı fayda sonucunda, toplumsal faydanın temeli atılmakta ve güvenli, sürekli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarına ulaşılmasında önemli bir yol kat edilmektedir.
2005 ve 2006 yıllarında “Üniversiteliler Kan Bağışlıyor” adı ile başlayan kampanyalar 2006 yılından itibaren Hedef 25 adı altında devam etmiştir.
 
Projenin genel hedefleri;
 
Gençlerde kan bağışı farkındalığının artırılması, üniversitelerde yürütülecek Hedef 25 çalışmaları ile sivil toplumda kan bağışı farkındalığının artırılması, Türkiye’deki kadınlarda kan bağışı oranının artırılması, Güvenli ve devamlı kan bağışının teşviki, Gençlerin kan bağışına ve kan bağışı projelerine entegrasyonu, Türkiye’nin Avrupalılaşması, AB ile Türkiye arasında sektörel düzeyde, toplumsal düzeyde diyalog sağlanmasıdır.
 
Bu proje, gençlerde güvenli ve devamlı kan bağışı farkındalığını artırmayı ve gençlerin aynı konuda sivil toplumdaki farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışmalara olan aktif katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için bu proje Analiz, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme olmak üzere dört aşamalı olarak ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır:
İlk aşamada, dünyadaki en iyi uygulamalar, önceki ‘Hedef 25’ çalıştayları ile birlikte analiz edilecektir.
İkinci aşamada, ilk aşamadan elde edilen veriler kullanılarak, eğitim programının içeriği geliştirilecektir. 
Üçüncü aşamada, eğitim programı uygulanacaktır.
Dördüncü aşamada, uygulamanın değerlendirmesi yapılacak ve nihai eğitim programı hazırlanacaktır.
2016 yılında Hedef 25 projesi Avrupa Birliği Sivil toplum Diyaloğu-IV “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” başlığı altında Türk Kızılayı ile Slovenya’da sivil toplum kuruluşu olarak görev alan Društvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto) ile ortak olarak yürütülecektir. Bu kuruluşlar, AB değerlerinin yanı sıra, her ülkenin değerlerini anlamada birbirlerine katkıda bulunacaktır. Bu projeye dahil olan öğrenciler hem Türkiye, hem de AB açısından, sosyal dilbilime ve kültürel çeşitliliğe olan kendi anlayışlarını ve de duyarlılıklarını geliştireceklerdir. Uluslararası toplantılar, on-line toplantılar ve ayrıca uygulama aşaması vesilesiyle projenin diyalog cephesinde başarı sağlanacaktır.  Uluslararası toplantılarda (açılış ve kapanış) ortaklar farklı kültürleri, kendi toplumsal değerlerini ve anlayışlarını tecrübe etme fırsatına sahip olacaktır.  Aynı zamanda, kendilerine ait farklı ve değerli kan bağışı deneyimlerini paylaşacaklar ve sağlıklı ve sürekli bir kan bağışı ile ilgili farkındalığın toplum içerisinde oluşması için stratejiler geliştirecektir. On-line toplantılar, her bir ülkedeki proje ilerleyişini takip etmek amacıyla düzenlenecektir.  Uygulama aşamasında, her bir ülkeden seçilmiş eğitmenler ve öğrenciler kendi deneyimlerini paylaşmak ve ortak ülkede yer alan eğitim uygulamalarını gözlemlemek amacıyla diğer ülkeleri ziyaret edecektir. 
 
Türk Kızılayı projenin koordinatör faydalanıcısı olarak çalışmalarını yürütürken DRPDNM eş faydalanıcı olarak çalışmalarını yürütecektir. Proje kapsamında faaliyet ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, Proje süresince tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, Teknik, Mali ve Nihai rapor dosyalarının oluşturulması, Türkiye’deki kan bankacılığı durum analizi, Kan bankacılığı konusunda örnek teşkil edecek ülkelerdeki kan bankacılığı durum analizlerinin yapılması, Saha çalışmaları eylem planının hazırlanması Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilecektir. Slovenya’daki kan bankacığı durum analizleri ve raporlanması DRPDNM tarafından gerçekleştirilecektir.Hedef 25’de neler oluyor: https://www.facebook.com/hdf25
Not: Bir facebook oturumu açarak linke ulaşabilirsiniz.