Politikalarımız

PAYLAŞ:   

KAN HİZMET POLİTİKASI 

Türkiye Kızılay Derneği;

 • Yenilikçi hizmet sunmak için ulusal ve uluslararası normlara göre amaca uygun, iç ve dış paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üreterek hizmetler sunar. 
 • Hücre ve Doku Bankacılığı gerekliliklerini karşılayacak üst düzey performansı yakalayacak operasyonları yalın hale getirerek, altyapı ihtiyaçlarını karşılar ve verimli sistemler kurarak kurumsal kaynakları en iyi şekilde kullanır.
 • Modern bir Hücre ve Doku Bankacılığı sistemi kurarak ulusal ihtiyaçları karşılamak amacıyla belirlenen fırsatlar üzerinde ilerler.
 • Hücre ve Doku’ları, gerekli güvenlik koşullarını sağlayarak elde eder, işler, saklar ve kullanıcıya doğru şekilde ve doğru zamanda ulaştırır. 
 • Çalışanların katılımcılığı, paylaşımcılığı, yaratıcılığı ve kişisel gelişimini destekleyerek, takım çalışmalarında açık iletişim, güvenlik ve çevresel sorumluluğu teşvik eder.
 • Etkili bir geri bildirim mekanizması ile risk tabanlı yönetim sistemi işleterek hizmet sürekliliğini sağlar.
 • Kurumsal hedeflerini, yenilikçi ve sürekli kalite iyileştirme yaklaşımını benimseyerek gerçekleştirir.
 • Bilimsel bilgi üretme yeteneğini akademik bir niteliğe kavuşturur.
Tüm dokümanı okumak için tıklayınız.

HÜCRE VE DOKU BAĞIŞÇISI KAZANIMI POLİTİKASI 

Türkiye Kızılay Derneği;
 • Hücre ve doku bağışı konularında toplumsal bilincin artırılabilmesi kapsamında eğitim faaliyetlerini planlı hale getirir ve yaygınlaştırır.
 • Hücre ve doku bağışı konularında, projeler geliştirip uygulayarak toplumda farkındalık oluşturur.
 • Kamu ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket ederek, tüm paydaşları hücre ve doku bağışı konusunda bilgilendirir ve bağış konusunda yönlendirir.
 • İletişim ve sosyal medya araçlarını kullanarak bağışçıda aidiyet duygusu geliştirir.
 • Bağışçı kazanımında, reklam ve tanıtım faaliyetlerini “İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” ve diğer mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde ve kurumun saygınlığını koruyarak yürütür.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Türkiye Kızılay Derneği Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında bağışçıların ve alıcıların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlar.
Tüm dokümanı okumak için tıklayınız.