Biz İyilik Severiz - BİS

PAYLAŞ:   

 
 TALASEMİ VE ORAK HÜCRE ANEMİSİ

  • Talasemi (Akdeniz Anemisi)

Kanda bulunan, görevi doku ve organlara oksijen taşımak olan hemoglobin üretimindeki aksaklık sebebiyle hemoglobin yapımının olmaması veya yetersiz olmasıyla meydana gelen genlerle aktarılan kalıtsal bir kan hastalığıdır.
 
Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı bütün dünyada ve Türkiye'de en sık genetik (kalıtım yoluyla) geçiş gösteren hastalıktır. Talasemi (Akdeniz anemisi) ülkemizin de bir Akdeniz Kuşağı ülkesi olması nedeniyle ülkemizde de en sık görülen genetik hastalıktır ve şu anda takip edilmekte olan yaklaşık 6 bin kadar Talasemi hastasının olduğu tahmin edilmektedir.
 
Talasemi (Akdeniz anemisi) taşıyıcıları herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan hayatlarını idame ettirebilmektedir.  Ancak talasemi majör vakalarında yaşamın ilk yıllarında tedaviye başlanması ve ömür boyu tedavinin devam etmesi gerekmektedir. Talasemi, hastalarına uygulanan kan transfüzyonu, tedavinin temelini oluşturmakta ve bu hastalar yaşamları boyunca 3-4 haftada bir ünite kan almaktadır.

 

  • Orak Hücre Anemisi

Kanda oksijen taşımakla görevli olan hemoglobinin yapısının bozulmasıyla beraber, görevini yerine getirememesi ve kandaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla meydana gelen genetik bir hastalıktır. Dokular ve organlar yeterli oksijen alamadığında hasar görür ve kansızlık oluşur.
 
Bunun yanı sıra, yapısı bozulan hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin damarlarda rahatça seyredebilmesini sağlayan kendine özgü yuvarlak şeklini de bozarak orak şekline getirir; bu da kimi ince damarların tıkanmasına sebep olur.
 
Orak Hücre Anemisi hastalığı özellikle ülkemizin Adana, Mersin, Antakya gibi güney illerinde   sıkça görülen genetik bir hastalıktır. Kan transfüzyonu en etkili tedavi yaklaşımıdır.

 

Biz İyilik Severiz (BİS) Projesi


Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talasemi Federasyonu, Kan Hastalıkları Federasyonu, Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Balcalı  Hastanesi iş birliğinde yürütülecek pilot uygulama Adana ilinde gerçekleştirilecektir. Adana ilinde başlayacak pilot uygulama ile aynı kan bağışçıları tarafından bağışlanan kanlar ile talasemi ve orak hücre anemisi hastalarına kan naklinin gerçekleştirilmesi ve bütün değişkenlerin bertaraf edilerek olası komplikasyonların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Talasemili ve Orak Hücre Anemisi hastası bireylerin, Projenin, kısa ve uzun vadede farklı sonuçlar sağlanması beklenmektedir. Kısa vadede Talasemili ve Orak Hücre Anemili bireylerin alloimmünizasyon riskinin en aza indirilerek kan ihtiyacının kesintisiz karşılanmasıdır.
 

PROJE HEDEFLERİ

 

  • Ana Hedef 

Projenin, kısa ve uzun vadede farklı sonuçlar sağlanması beklenmektedir. Kısa vadede talasemili ve orak hücre anemili bireylerin alloimmünizasyon riskinin en aza indirilerek kan ihtiyacının kesintisiz karşılanmasıdır.
 

  • Alt Hedef
  1. Kan hastalıklarının öneminin topluma anlatılarak bilincin artırılmasıdır. Talasemi ve orak hücre anemisi tedavisi alan hastaların yaşamları boyunca kan ve kan bileşeni almak durumunda olmaları, aldıkları tedavinin hastaların yaşam süresinin ve yaşama kalitesini arttırmaya yönelik olması kan ve kan bileşenlerinin ihtiyaç halinde ulaşılabilir olması konusunu bir kat daha önemli hale getirmektedir.
  2. Toplumun düzenli ve gönüllü kan bağışının önemini kavraması aynı zamanda sivil toplumda kan bağışı ile ilgili bilicin artırılmasıdır.

 
Biz İyilik Severiz (BİS) Projesi Nasıl Yürütülüyor?
 
Projenin pilot uygulaması Adana ilinde tedavi alan 250 hasta ile gerçekleştirilecektir. Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluk alanında yer alan illerde (Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin) ikamet eden bağışçılar telefonla aranarak proje hakkında bilgilendirilerek gönüllü kan bağışçısı olmak üzere davet edilmektedir.

Projenin temelini hasta bağışçı eşleştirmeleri ve bağışçıların kan başına yönlendirilmesi oluşturmaktadır. Adana ilinde tedavi gören 250 kişilik hasta grubu için bağışçı eşleştirmesi yapılacak olup sadık bağışçı havuz oluşturulacaktır.
 
Kimler Biz İyilik Severiz (BİS) Projesi Gönüllüsü Olabilir? 

18-50 yaş aralığındaki kan vermeye engel oluşturacak herhangi bir durumu olmayan her sağlıklı birey BİS projesi kapsamında gönüllü olabilir. Daha önce hiç kan bağışı yapmamış kişiler 2. bağışlarından itibaren proje kapsamına dahil edilmektedir.
 
BİS gönüllüsü olan bireylerin Türk Kızılay tarafından aranmadığı sürece tam kan bağışında bulunmaması önem arz etmektedir. Trombosit aferezi (beyaz kan) bağışı bu durum dışındadır yani BİS gönüllüsü olan birey Trombosit aferezi bağışında bulunabilir.

BİS projesi kapsamında, gönüllü olmak gönüllülük formunu doldurup başvuruda bulunabilirsiniz.