AFEREZ

PAYLAŞ:   Aferez;
 kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşeninin (eritrosit, trombosit veya plazma) alınması ve diğer bileşenlerin kan bağışçısına geri verilmesi işlemidir.


 
• Aferez işlemi nasıl gerçekleşir?
Türk Kızılay Kan Bağış Merkezleri trombosit aferezi yapmaktadır.
Trombosit aferez işlemi, kan bağışçı ile aferez cihazı arasında, hasta için gereken kan bileşenin elde edilmesini sağlayan bir kan bağışı türüdür. 
Cihaz bağışçının kanını küçük miktarlarda alarak gerekli olan trombositi ayırır ve kanın trombosit dışında kalan kısmı bağışçıya geri verir.
Bu işlem cihazdan cihaza değişiklik göstermekle birlikte ortalama 45-90 dakika kadar sürer.
 
  • Kimler trombosit aferezi bağışçısı olabilir?
Damar yapısı uygun olan, son 5 gün içinde aspirin veya türevi bir ilaç ve 48 saat içinde Non-steroid anti inflamatuar bir ilaç (bazı ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar) kullanmayan; kan bağışında bulunabilecek herkes aferez bağışçısı olabilir. Kan vermeye engel oluşturacak herhangi bir hastalığı geçirmekte veya geçirmiş olan, kan sulandırıcı vb. ilaç kullanan, hastalık taşıyıcılık riski bulunan, kan değerleri uygun olmayan kişiler trombosit aferezi bağışçısı olamazlar.
• Hangi sıklıkta trombosit aferezi bağışı yapılır?

Trombosit Aferezi Bağışı;

o Aralarında en az 48 saat olmak koşuluyla haftada 2 defadan fazla olmamak koşulu ile yılda 24 kez trombosit aferezi bağışı yapılabilir.
o Tam kan bağışından en az 4 hafta sonra trombosit aferezi bağışı yapılabilir.
o Trombosit aferezi bağışından sonra tam kan bağışı yapılabilmesi için en az 48 saatlik bir sürenin geçmesi gerekmektedir.


 
• Aferez işleminin sakıncası var mıdır?

Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışmakta olup kanın cihaz ile teması söz konusu değildir. Bu nedenle aferez işlemi süresince hastalık bulaşması söz konusu değildir.

Aferez bağış noktalarını görmek için lütfen buraya tıklayınız.
 
Aferez Bağışçı Formu