Kalite Yönetim Sistemi

08/01/2024
PAYLAŞ:   

Kan Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Ülkemizin, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay’a verilmiştir. Türk Kızılay, verilen bu büyük sorumluluğu yerine getirmek amacıyla yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak; kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır.

Kan Bankacılığında Kalite Yönetimi, kan hizmetlerinin yasal mevzuatta gerekli şartları sağlaması amacıyla yapılan risk yaklaşımı tabanlı düzenlemeler doğrultusunda belirlenen iyi uygulamaların toplamıdır. Bu kapsamda, kan bankacılığının temel önkoşulu olarak benimsenen kalite güvencesi kapsamında yürütülen faaliyetler hizmet alanına özel gereklilikler çerçevesinde standardize edilmekte, periyodik gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerle sistemin devamlılığı güvence altına alınmaktadır. Kan Kuruluşlarına İlişkin İyi Uygulama Kılavuzu’na göre asgari gereklilikler; “kan bağışının kabulünden hastaya ulaşana kadar devam eden tüm süreçler ile bu süreçlerde kullanılan her tür yazılım, ekipman, tesis, yöntem, otomatik sistemlerin vb. kullanıma sunulmadan önce geçerli kılınması, değişiklik yönetimi sürecinde değişikliğin potansiyel etkileri de göz önünde bulundurularak değerlendirmelerin yapılması zorunluluğu” olarak tanımlanmıştır. 
 
Kalite Yönetim Sistemimizin belgelendirme tarihçesi TS EN ISO 9001:2000 belgelendirilmesinin alındığı 2006 yılına dayanmaktadır. Gerek ulusal rehberlerin yayımlanması ile birlikte kan bankacılığı iyi uygulamaların tanımlanması gerekse ülkemizin iyi laboratuvar uygulamaları standardizasyonu ile birlikte kalite yönetim sistemi yeniden şekillendirilmiştir.
 
5624 sayılı Kan Kanunu ve Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nin temelini oluşturduğu yasal mevzuat çerçevesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan kan hizmet birimlerimiz ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde multidisipliner süreçler bütünü olarak yönetilen kan bankacılığı hizmetleri entegre kalite yönetim sistemi ile yürütmektedir. Risk tabanlı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı ile oluşturulan entegre yönetim sistemimiz akreditasyon şartlarına uygun olarak idame ettirilmektedir.
 
Kalite Yönetim Sistemimizin Kapsamı:
  • Gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışçıları ile gönüllü kök hücre vericilerinin kazanımı ve yönetimi,
  • Tam kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, tam kanın bileşenlerine ayrıştırılması ve uygun koşullarda depolanması,
  • Kan bileşenlerinin Bölge Kan Merkezi Müdürlükleri arasında transferi, transfüzyon merkezlerine ulaştırılması, transfüzyon öncesi ve sonrasında yan etki ve istenmeyen olayların takibi ile topluma daha iyi kan hizmetlerinin sunulması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.
Üretilen kan ve kan bileşenleriyle sunulan hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması amacıyla çalışanlarımızın kalite bilincinin artırılmasına yönelik olarak periyodik sağlanan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra tüm çalışanlarımız tarafından sistem içinde gerçekleşen her türlü değişiklik yönetimi/sapma/kaza vb. kayıtlar ile ramak kala bildirimler süreç sahipleri tarafından dikkatle ele alınmakta; potansiyel hata kaynakları ortadan kaldırılmaktadır. Entegre yönetim sistemlerimizin performansının etkinliğini sağlamak, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizin güvenli kan ihtiyacı konusunda öz yeterliliğini sağlamanın en temel hedefidir. Bu kapsamda, Güvenli Kan Temini Programının hedef ve alt projelerini sürekli gözden geçirdiğimizi, hedeflere ulaşmak için gerekli alt yapı, bilgi ve teknoloji ihtiyacını karşılayacağımızı, faaliyetlerimiz ile ilgili olarak kanun, mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlara, paydaşlarımızın şartları ile yönetim sistemlerimizin şartlarına uymaktayız.