"Hedef 25"

PAYLAŞ:   


 

1980’lerde, HIV/AIDS enfeksiyonunun bulaşma riskinin artması ile birlikte; güvenli kan temini için dünyada kan hizmetleri alanında, yeni stratejilerin aranması gündeme gelmiştir.

Bu doğrultuda, 1989’da Zimbabwe’de “Genç Kan Bağışçılarının Kazanılması” amacıyla Club-25 adlı bir pilot program uygulanmaya başlanmıştır. Bir gençlik konsepti olan Club-25, bireylere kan bağışlayarak hayat kurtarmanın değerini anlatırken; aynı zamanda gençlerin kendi aktivitelerinde sorumluluk almalarını sağlayan bir yöntem haline gelmiştir.

Uluslararası bir hareket olan Club-25, 2006 yılında ülkemizin ihtiyaçlarına göre Hedef-25 Projesi olarak revize edilmiştir. Hedef-25 genç nüfusun eğitimlerini, üniversitelerde gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyalarını, hazırlanacak projeleri ve tanıtım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Gençleri bir araya getiren bir program olan Hedef-25, gençlere kendi yaşamlarında kullanılabilecekleri bilgiler ile üniversitelerde kan bağışçısı kazanımı konularında donanım kazandırmakta ve toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Böylece toplumsal faydanın temeli atılmakta; güvenli, sürekli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarına ulaşılması konusunda önemli bir yol kat edilmektedir.

2005 ve 2006 yıllarında “Üniversiteliler Kan Bağışlıyor” adı ile başlayan kampanyalar 2006 yılından itibaren Hedef-25 adı altında devam etmektedir. 2016 yılında Hedef-25 projesi Avrupa Birliği 4. Dönem Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” başlığı altında yürütülmüş ve uluslararası platformda örnek bir çalışma olarak yerini almıştır. 2005 yılından bugüne kadar Hedef-25 projesi kapsamında 13 çalıştayda, toplam 1.407 öğrenciye eğitim verilmiştir. Her yıl üniversitelerde yapılan kampanyalarda, alınan kan bağışı sayılarında düzenli bir artış kaydedilmiştir. 2006-2019 yılları arasında üniversitelerde yapılan 37.128 kan bağışı kampanyasından bugüne kadar 1.578.572 ünite kan bağışı kabul edilmiştir.

Çalıştaya katılan öğrenciler okullarına döndükten sonra bölgelerinde bulunan Kan Bağışı Merkezi ile koordineli olarak, yıl içinde minimum iki kez kan bağışı kampanyası organizasyonu düzenleyip; kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerine destek vermektedir. Öğrencilerimiz ayrıca eğitimlerini sürdürdükleri okullarında, kan bağışçısı kazanımına yönelik kan bağışı merkezi personeli tarafından verilen interaktif eğitimler düzenlemektedir.

Geçtiğimiz Yıllarda Neler Yaptık?

Hedef 25 2016-2017