Üniversitelerde Kan Bağışı Farkındalık Çalışmaları

PAYLAŞ:   

1980’lerde, HIV/AIDS enfeksiyonunun bulaşma riskinin artması ile birlikte; güvenli kan temini için dünyada kan hizmetleri alanında, yeni stratejilerin aranması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, 1989’da Zimbabwe’de “Genç Kan Bağışçılarının Kazanılması” amacıyla Club-25 adlı bir pilot program uygulanmaya başlanmıştır. Bir gençlik konsepti olan Club-25, bireylere kan bağışlayarak hayat kurtarmanın değerini anlatırken; aynı zamanda gençlerin kendi aktivitelerinde sorumluluk almalarını sağlayan bir yöntem haline gelmiştir.

Uluslararası bir hareket olan Club-25, 2006 yılında ülkemizin ihtiyaçlarına göre Hedef-25 Projesi olarak revize edilmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında “Üniversiteliler Kan Bağışlıyor” adı ile başlayan kampanyalar 2006 yılından itibaren Hedef-25 olarak devam etmiştir. Hedef-25 genç nüfusun eğitimlerini, üniversitelerde gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyalarını, hazırlanacak projeleri ve tanıtım faaliyetlerini kapsamıştır.

2016 yılında Hedef-25 projesi Avrupa Birliği 4. Dönem Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” başlığı altında yürütülmüş ve uluslararası platformda örnek bir çalışma olarak yerini almıştır. Proje kapsamında öğrenciler Türk Kızılay’ın Kan Bağışı Merkezleri ile koordineli olarak, yıl içinde minimum iki kez kan bağışı kampanyası organizasyonu düzenleyip; kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerine destek vermektedir. Öğrenciler ayrıca eğitimlerini sürdürdükleri okullarında, kan bağışçısı kazanımına yönelik kan bağışı merkezi personeli tarafından verilen interaktif eğitimler düzenlemektedir.

Gençleri bir araya getiren bir program olan Hedef-25, 2019 yılı itibarıyla “Üniversitelerde Kan Bağışı Farkındalık Çalışmaları” olarak devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında, gençlere kendi yaşamlarında kullanılabilecekleri bilgiler ile üniversitelerde kan bağışçısı kazanımı konularında donanım kazandırılmakta ve toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması sağlanmaktadır. Böylece toplumsal faydanın temeli atılmakta; güvenli, sürekli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarına ulaşılması konusunda önemli bir yol kat edilmektedir.

“Üniversitelerde Kan Bağışı Farkındalık Çalışmaları” kapsamında 2006-2022 yılları arasında 41.334 kan bağışı ekibi ile 1.762.558 kan bağışı alınmıştır. 2023 yılının ilk altı ayında ise 333 ekip düzenlenmiş, 17.292 ünite kan bağışı alınmıştır. Mobil ekiplerde toplanan 825.967 ünite kan bağışının %2’si üniversite ekiplerine ait olmuştur.