Kongre

PAYLAŞ:   

 


 

 
 

KONGRE KURULU

Türkiye Kızılay Derneği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
European Blood Inspection Systems 
International Heamovigilance Network
 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Dr. Kerem Kınık
Dr.İbrahim Altan
 

BAŞKAN

Dr.Kerem Kınık
 

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. Mustafa Ulukanlıgil
 

ORGANİZASYON KURULU

Mustafa Ulukanlıgil
Metin Kalender
Levent Sağdur
Eda Çetiner
Erdal Tan
Mine Bilgin
Selin Çöplen
Aslı Sıla Çimen
Sevil Maden
Begül Karadere
C.Erdem Güneri
Nehir Eken
Ferit Sönmez
Berati Hamzaçebi
Bedri Poyraz
Emre Bayraktaroğlu
Fatma Önay
Dinçer Karagöz
Özcan Güler
 
​Kongre Bilimsel Programı Kongre Bildiri Kitabı

 

Kongre Kitabı


SUNUMLAR

1 Bir Garip Eritrosit Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN
2 Türkiye’de Kemik İliği Bankacılığı: TÜRKÖK de Güncel Gelişmeler Dr. Önder ÖZEN
3 Kök Hücrede Nakil Sürecinde Bağışçıların Davranış Modelleri Dr. Şenay CANPOLAT
4 Periferik Kök Hücre Aferezi-Donör Seçimi Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ
5 İyi Üretim Uygulamaları (İÜU) Uygunluğunu Teşvik Etmede Ulusal Düzenleme Kurumu Dr. Paul STRENGERS
6 Plazma Fraksiyonasyonu için Spesifik Gereksinimler Dr. Vincenzo de ANGELIS
7 Türkiye'de Plazma Fraksiyonasyon Süreci Dr. Levent SAĞDUR
8 Türkiye'de Plazmanın Klinik Kullanımı Doç. Dr. Dilek GÜRLEK GÖKÇEBAY
9 Kan Güvenliği; Transfüzyonun Enfeksiyon Riski Dr. Constantine POLITIS
10 Trombosit Konsantresinin Bakteriyel Kontaminasyonu Miquel LOZANO
11 Türkiye’de Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyon Verilerinin Değerlendirilmesi Uzm. Dr. Mehmet Bakır SAYGAN
12 Kan Bağışçılarının Bağıştan Tıbbi Olmayan Vazgeçişlerini Etkileyen Psikososyal Özellikleri Eva-Maria MERZ
13 İlk Kan Bağışını Etkileyen Donör Davranış Modelleri Nazlı Nadire SÖZMEN
14 Donasyon Üzerine Facebook Etkisi Dr. Hasan Abbas ZAHEER
15 lk Bağışçılarda Yüksek Hemoglobin ve Feritin Durumunda Yapılması Gerekenler Karin MAGNUSSEN
16 Tehlikeli Kan Bağışçıları; 1929’dan bu yana ne değişti? Dr. Tufan ERTOP
17 Tüm Teknolojik Gelişmelere Rağmen 'Kan Bağışçısı Sorgulama Formunun' Önlenemez Yükselişi Dr. İbrahim ÇELİK
18 Immun-Hematolojik Transfüzyon Sorunları Doç. Dr. Neslihan ANDIÇ
19 Allo/Auto Antikorların Varlığında Güvenli Transfüzyonun Yapılması için Immün Hematolojik Çalışma Dr. Christoph GEISSEN
20 En iyi Eşleşen Donörü Bulmak için Serolojik ve Moleküler Tiplemede Optimal Algoritmalar Dr. Vincenzo de ANGELIS
21 Trombosit Refrakterliği Uzm. Dr. Asu Fergün YILMAZ
22 Trombosit Refrakterliğine Teşhis ve Lojistik Destek - Trombosit Alloimmunizasyonunun Zorlukları: Yönetim ve Önleme Dr. Olivier GARAUD
23 Türk Kızılay İmmünohematoloji Labaratuvarında Yapılan Rutin Uygulamalar Uzm. Dr. Özgür GÜNER
24 Transfüzyon Laboratuvarlarının İhtiyaçları ve Türk Kızılayından Beklentileri Prof. Dr. Yesim AYDINOK
25 İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Uygulama Rehberleri'ne Dayalı İç Teftiş ve Denetleme, Düzenleyici Denetimlere Hazırlanma Prof. Dr. Christian SEIDL
26 Transfüzyon Tıbbında Kalite Sorunları ve Şikâyetleri Nasıl Yönetilir? Dr. Tomislav VUK
27 Türk Kızılay’da Denetim Mekanizmaları ve Kazandırdıkları Sibel ELDEMİR
28 Avrupa Birliği Projelerinin Kazanımları Uzm. Dr. Nigar ERTUĞRUL ÖRÜÇ
29 Yeni Projenin Kapasite Geliştirme Amaçları Prof. Dr. İdil YENİCESU
30 Yeni Projenin Eğitim Amaçları Prof. Dr. Türker ÇETİN
31 Hasta Kan Yönetimi, İlk Nerden Başlanmalı? Dr. Fateha CHOWDHURY – TBC
32 Ulusal Hemovijilans Organizasyonu ve Yönetim Sistemi Dr. Ülkü KODALOĞLU TEMUR
33 Bağışçıdan Hastaya-Hastadan Bağışçıya İz Sürme Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar Uzm. Dr. Mustafa Nuri GÜNÇIKAN
34 Türkiye’de Transfüzyon Reaksiyonları; Meta-Analiz Sonuçlarının İrdelenmesi Prof. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU
35 Yıllık SHOT Raporu-Transfüzyonun Ciddi Zararları Dr. Heidi DOUGHTY
36 Uluslararası Hemovijilans Surveyansı; ISTARE Dr. Constantine POLITIS
37 Kan Kuruluşlarında Kalite Göstergelerinin Uygulanması ve İzlenmesi Dr. Tomislav VUK
38 Kitlesel Yaralanmalarda Acil Durum Hazırlığı Dr. Heidi DOUGHTY
39 Türkiye’de Travma ve Transfüzyon: Neredeyiz? Nerede olacağız? Doç. Dr. Aytekin ÜNLÜ
40 Kan ve Kan Bileşenlerinin Uzun Süreli Stoklama ve Alternatif Hazırlama Yöntemleri Doç. Dr. Soner YILMAZ
41 Acil Afet Hallerinde Donör Yönetimi Dr. Metin KALENDER
42 Sağlıkta Yeni Nesil Teknolojiler; Drone "HIZIR" Uzm. Dr. Can ÖZLÜ
43 Kan Bankacılığı Uygulamasında Moleküler Testler Dr. Karim SHAMSASENJAN
44  Rejeneratif Tıp ve Kan bankacılığının bu alandaki rolü, PRP ve yasal mevzuattaki yeri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim EKER
*1. Uluslararası Kan Güvenliği ve Hemovijilans kongresi kapsamında paylaşılmasına izin veren sunumlar için link yer almaktadır.

 Kongre Fotoğrafları