Okulumda Kanpanya Var

PAYLAŞ:   

OKULUMDA "KAN"PANYA VAR


Kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerinin iki ana amacı bulunmaktadır.

  • Kan bağışlarının toplanmasını sağlayacak kan bağışı kampanyaları oluşturmak,
  • Toplumun kan bağışı konusunda doğru bilgilendirilmelerini sağlayacak farkındalık oluşturacak programlar geliştirmek ve uygulamaktır.
 
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kan bağışçısı kazanımı faaliyetleri bireysel ve kurumsal bağışçıların kazanımı olmak üzere iki başlık altında yürütülmektedir.
 
Kurumsal kan bağışçısı kazanımı faaliyetleri, kan bağışçısı kazanımı ve eğitimi faaliyetlerinin daha yaygın ve planlı hale getirilmesi, düzenli kan bağışçısı oranının arttırılması, toplumdaki farkındalığın arttırılabilmesi ve eğitimler yolu ile bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir.
 
Kurumsal kan bağışçılarımızdan olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile çalışmalar 2006 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Türk Kızılay ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında 08.08.2006 tarihinde Gönüllü Kan Bağışçısı Eğitimi ve Kazanım Faaliyetlerinin Yürütülmesi protokolü imzalanarak hayata geçirilmiştir. Bu protokol kapsamında ülke genelinde bulunan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve bağlı birimlerdeki öğretmenlerine, öğrenci velilerine ve diğer çalışanlarına eğitimler verilerek, gönüllü, sürekli ve bilinçli kan bağışçısı olmaları sağlanmaktadır.
 
Bu çerçevede 26.02.2014 – 24.06.2016 yılları arasında Türk Kızılay ile T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak katılımı ile “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi” isimli Avrupa Birliği projesi yürütülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı okulları ile gerçekleştirilen kan bağışı etkinlikleri kapsamında bugüne kadar 20.632 kan bağışı ekibi ile 890.292 ünite kan bağışı alınmıştır.
 


“OKULUMDA “KAN”PANYA VAR” PROJESİ
 
T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen kan bağışı faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kan bağışçısı kazanımının artırılmasını sağlamak amacıyla “Okulumda “Kan”Panya Var”  projesi hazırlanmış ve üzere ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır.
 
Ülke kan ihtiyacının karşılanabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi düzenli kan bağışı ile mümkün olmaktadır. “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaç” prensibi ile çıktığımız bu yolda, kan bağışının kesintisiz devam etmesi çerçevesinde kan bağışlama yaşına erişmemiş okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencilerinde kan bağışı ve geleceğin kan bağışçıları olabilme konusunda farkındalık oluşmasına katkı sağlanması önem arz etmektedir. Kan bağışı konusunda edindikleri farkındalığı velilerine aktararak onları kan bağışına yönlendirmelerini sağlamak da son derece önemli ve gereklidir.
 
Biliyoruz ki çocuk yaşta gelişen eğilimler kökleşir, öte yandan çocuğun edindiği olumlu eğilimler ebeveynleri de etkilemektedir. Bu yolla kan bağışının önemi konusunda bilinçlenecek çocuklar, ailelerini de kan bağışına yönlendirebilecektir.