Gruplama Laboratuvarı

PAYLAŞ:   

Hastaların ihtiyacı olan kanı sağlayabilmek için, hem hastanın hem de verilecek kan veya kan bileşeninin grubunun ne olduğunu bilmek gerekir. Hastanın kan grubu hastane tarafından belirlenir ve Kan Merkezinden bu şekilde talepte bulunulur.

Kan merkezleri ise, gönüllü olarak kan bağışı yapan kişilerin kan örneklerinden kan gruplarının ne olduğunu tespit eder. Kan merkezlerinde bu araştırmayı yapan laboratuar, "Gruplama Laboratuvarı"dır. Gruplama testleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana Bölge Kan Merkezleri gruplama laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Laboratuarlarımızda yöntem olarak "Jel Santrifügasyon" ve mikroplak yöntemleri kullanılmakta ve ABO ile Rh grupları tespit edilmektedir. Ülkemizde en çok rastlanan kan grubu "A Rh Pozitif", en az rastlanan grup ise "AB Rh Negatif" kan grubudur.Kan Bağışçılarının Kan Grup Dağılımı

Bir kan grubuna çok rastlanması, aynı zamanda ihtiyacında aynı oranda çok olacağı anlamına gelmektedir. Her gruptan kana sürekli ihtiyaç olduğunu bilmenizi isteriz.