KAN BİLEŞENİ HAZIRLAMA BİRİMİ

PAYLAŞ:   

Kan merkezlerinde kan bileşeni hazırlama birimi, bağışlanan kanların işlendiği ve kan bileşenlerinin elde edildiği laboratuardır. Bağışlamış olduğunuz kan kapalı ve steril olan bir torba sistemi içerisindedir. Bu torba sistemi, soğutmalı santrifüj denen bir cihazla uygun sıcaklık ve devir koşullarında santrifüj işleminden geçirilir. Elde edilen kan, otomatik cihazlar aracılığıyla bileşenlerine ayrıştırılır. Sonuç olarak bir kan bağışından üç ayrı bileşen elde edilir: Eritrosit Süspansiyonu (alyuvarlar), Trombosit Süspansiyonu (kan pulcukları) ve Plazma (kanın birçok proteinini içeren sıvı kısmı).

Elde edilen bu kan bileşenleri, uygun sıcaklık koşullarına göre ilk olarak kan bileşeni hazırlama birimi depolarında saklanır. Karantina süresi sonunda (yani kan güvenliğini sağlayan tüm testlerin tamamlanmasından sonra) hastanelere iletilmek üzere kan bileşeni dağıtım birimlerine gönderilir. Hastanelerden gelen talep doğrultusunda kan taşıma araçlarında soğuk zincir bozulmadan sağlık kuruluşlarına sevk edilir.

Bileşenlerine ayrılan kanların saklandığı sıcaklık ve miatları birbirinden farklıdır.

Eritrosit süspansiyonu (ES) +2-6° 42 gün
Trombosit süspansiyonu (TS) + 20-24° 5 gün
Taze donmuş plazma (TDP) -25°’in altında 3 yıl