TARAMA ve DOĞRULAMA LABORATUVARI

PAYLAŞ:   

Tarama Laboratuvarı

Tarama Laboratuvarı, bağışlanan kanlara hem tıbbi hem de yasal açıdan zorunlu olan tarama testlerinin uygulandığı laboratuvardır.
Bağışlanan tüm kanlar Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonları yönünden MakroElisa ve Nükleik Asid Amplifikasyon testleri ile çalışılır. Sifilis (Frengi) yönünden MakroElisa testi ile taranmaktadır. Testler için kullanılan cihaz ve kitler kan bankacılığı alanında gelişmiş Avrupa ülkelerinde kullanılan cihaz ve kitlere eşdeğer standarttadır. Tarama testleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana Bölge Kan Merkezi laboratuvarlarında yapılmaktadır.

  • MakroElisa Testleri
"MakroElisa" Testleri ile aşağıdaki tabloda yer alan hastalıklar belirtilen tarama yöntemleri ile incelenmektedir.
 
Hastalık Adı Tarama Yöntemi
Hepatit B HBsAg
Hepatit C Anti-HCV
AIDS HIV 1/2 Ag+Ab
Sifilis Treponema Pallidum Total Ab
 
  • NAT Testleri

NAT Testleri olarak bilinen Nükleik Asid Amplifikasyon testleri virüsler ya da bakterileri tespit etmekte kullanılan tanısal bir tekniktir. Kan bağışçısı numunesindeki virüs genetik materyalini saptayarak, kan bağışçısındaki infeksiyonun daha erken dönemde tanınmasını sağlamakta (pencere dönemini kısaltmakta) dolayısı ile kan ve bileşenleri ile hastalara HIV, HCV ve HBV infeksiyon bulaşma riskini en az düzeye indirmektedir.  

 
Bu testlerin sonuçları çıkıncaya kadar, kan bileşeni hazırlama biriminde elde edilmiş olan kan bileşenleri karantinada beklemektedir.

Test sonuçlarının çıkması ile birlikte karantina süresi sona erer. Herhangi bir infeksiyon izine rastlanmayan kan bileşenleri, kan depolarına ve hastanelere iletilmek üzere kan temin birimine nakledilir. Tarama testinde pozitiflik saptanan kanlar derhal imha edilir, ancak kan örneklerindeki test pozitifliğini teyit etmek için bir ileri aşama olan doğrulama testlerine geçilir.
 
Doğrulama Laboratuvarı

Doğrulama laboratuvarımız, TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sekiz "HIV Referans Laboratuvarı"ndan biridir. Gönüllü olarak bağışlanan kanlar tarama laboratuvarında Hepatit B, Hepatit C, AIDS (HIV) ve Frengi (Sifiliz) enfeksiyonları yönünden test edilir. Bu testlerde pozitiflik saptanması durumunda kan örnekleri doğrulama laboratuvarına gönderilir.Doğrulama laboratuvarı, tarama testlerinde kullanılan yöntemden farklı test teknikleri kullanarak infeksiyon varlığını sorgulayan laboratuvardır. Doğrulama sonucu "Pozitif" bulunmuş olan kanların bağışçıları, kan merkezimize davet edilir ve doktorlarımız tarafından bilgilendirilir.

Seroloji (Tarama) Laboratuvarlarında çalışılan testler için düzenli olarak iç ve dış kalite programları uygulanmaktadır.